Op Fietse nieuws

Home - ’t Spectrum in de run voor Fietsschool van het Jaar!

’t Spectrum in de run voor Fietsschool van het Jaar!

’t Spectrum in de run voor Fietsschool van het Jaar!

De afgelopen tijd stond basisschool ‘t Spectrum in het teken van verkeer. ’t Spectrum heeft het Drents Verkeersveiligheidslabel en dat betekent dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geeft in haar schoolbeleid. Er werden activiteiten georganiseerd voor alle groepen en de school was aangekleed met echte verkeersborden. Naast een speurtocht door het dorp met vragen rondom het thema verkeer en het dode hoek project met een vrachtwagen, was er de jaarlijkse fietsexamen. Dit jaar kregen de verkeersouders hulp van vrijwilligers van VeiligVerkeerNederland, die op 20 veiligheidspunten, de fietsers controleerden. De meeste kinderen kregen direct de OK-sticker. Vervolgens werd er door de leerlingen, begeleid door leerlingen van groep acht een fietsbehendigheidsparcours afgelegd.


Dit jaar doet de school ook mee aan de verkiezing van fietsschool van Drenthe. Iedere school die iets doet aan fietsactiviteiten kan voor deze prijs in aanmerking komen . Veel leerlingen kwamen daarom met een bonte stoet prachtig versierde fietsen naar school voor het onderdeel ‘Pimp je fiets’. De afgelopen week was er in de klas aan de versieringen gewerkt die dit weekend thuis op de fiets gemonteerd waren. Nadat iedereen elkaars fiets bewonderd en van complimenten had voorzien, mochten de fietsen midden op het plein blijven staan. Leerlingen van groep acht mochten vervolgens als jury de zware taak van het aanwijzen van de drie mooiste fietsen uitvoeren.
Wil jij jouw school ook aanmelden voor de Fietsschool van het Jaar? Doen! Het is super simpel. Kijk op www.gaopfietse.nl voor meer informatie. 

Bron: ditispeize.nl