Op Fietse nieuws

Home - Mogelijkheden Op Fietse naar werk

Mogelijkheden Op Fietse naar werk

Mogelijkheden Op Fietse naar werk

Waarom en hoe kunnen werkgevers het fietsen naar het werk te stimuleren en welke voorwaarden worden daaraan gesteld? Roelof van Marrum en Martin Dijkstra gaven hierover een toelichting bij een bijeenkomst vanuit Kop van Drenthe op Fietse.

Wat zijn de fiscale mogelijkheden aan vergoedingen en verstrekkingen in het kader van mobiliteit in het algemeen en voor de fiets in het bijzonder?

Een aantal zaken op een rij. Bekijk presentatie

Waarom en wat doen bedrijven in Noord-Nederland aan het stimuleren van het fietsgebruik onder werknemers? En wat levert het op?

Een aantal zaken op een rij. Bekijk presentatie

Ontwikkelingen op het gebied van fietsstimulering

 

Landelijk inzet op slimme en duurzame mobiliteit
Om Nederland in beweging te houden, stimuleert en ontwikkelt het ministerie nieuwe vervoerstechnieken en slimmere vormen van mobiliteit. Doel is om mensen zo efficiënt en comfortabel mogelijk van A naar B te laten reizen, waarbij zij soepel kunnen overstappen tussen verschillende vervoermiddelen. Welk vervoermiddel dat is, wordt steeds minder van belang. Er is een trend zichtbaar dat mobiliteit steeds vaker een dienst wordt. Er komt een gerichte aanpak voor de termijn 2018-2020 om de bereikbaarheid in stedelijke gebieden te verbeteren, nieuwe vervoersconcepten te ontwikkelen en de CO2-uitstoot terug te dringen.
De overgang naar slimmer en groener  transport gaat samen met de stappen in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en met smart shipping, en ook met verder in de toekomst liggende ontwikkelingen als transport met drones en de hyperloop. De aandacht voor energieneutrale en duurzame infrastructuur en vervoermiddelen zal daarbij verder toenemen (Rijksoverheid, ministerie IenW).

Provinciaal programma Op Fietse
De provincie Drenthe profileert zich als fietsprovincie. Drenthe lijkt wel voor de fiets gemaakt. Of je nu van lange fietstochten houdt, ‘gewoon’ een stukje wilt fietsen, een pittige MTBtocht wilt maken, óf je fiets als vervoersmiddel gebruikt; hier kan het. Met ruim 2100 km aan goed onderhouden fietspaden raak je niet snel uitgefietst. En dat biedt kansen voor Drenthe op vele vlakken.

Gedeputeerde Stelpstra: “Voor Drenthe is de fiets het duurzame vervoermiddel bij uitstek: het gezondste én duurzaamste alternatief voor de auto. Het wordt tijd dat we als werkgevers ons personeel optimaal faciliteren om op de fiets of e-bike naar het werk te kunnen reizen. Dat kan onder andere door medewerkers een fietsvergoeding aan te bieden en de aanschaf van een fiets en e-bike fiscaal aantrekkelijk te maken”. Daarnaast spant de provincie zich in voor de aanleg van   fietssnelwegen en het verbeteren van huidige fietspaden. “Onze ambitie is dat binnen vijf jaar minstens 50% van onze medewerkers op de fiets, e-bike of speed-pedelec naar het werk reist. Nu is dat 33%. “Er mag dus nog wel een tandje bij”, aldus gedeputeerde Stelpstra.

Meer informatie over het programma Op Fietse: https://opfietseindrenthe.nl/
Meer informatie over het programma verkeer en vervoer provincie Drenthe: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/

Noordenveld zet de fiets op 1.
De gemeente Noordenveld zet op allerlei fronten royaal in op de fiets. Het college van B&W stelt in de notitie ‘Noordenveld op fietsen’:
‘We zijn ervan overtuigd dat de inwoners van Noordenveld veel voordelen kunnen behalen door het stimuleren van het fietsgebruik. Het verbeteren van de gezondheid en verkeerveiligheid en het stimuleren van de economie en werkgelegenheid is voor ons allemaal van groot belang’.

Het programma Kop van Drenthe op Fietse geeft invulling aan deze notitie. Meer informatie over dit programma: https://kopvandrentheopfietse.nl/

Interventies (projecten) gericht op het stimuleren van fietsgebruik
Er zijn vele interventies (projecten) die stimuleren om werknemers op de fiets naar het werk te laten gaan. Om een juiste keuze te maken in een soort interventie is het van belang te kijken naar de behoefte van de werknemers, de mogelijkheden die de werkgever daarin wil en kan bieden en wat daarin passend is bij het bedrijf, de cultuur in de organisatie etc. Het vraagt dus een gedegen aanpak om tot een juiste keuze te komen en daarmee succesvol aan te slag te gaan.

Meer weten of aan de slag?
Wilt u als werkgever het fietsen naar werk stimuleren en heeft u hulp nodig? Vanuit Kop van Drenthe Op Fietse komen wij graag bij u langs om te helpen om te komen tot een gedegen aanpak. Wij zijn te bereiken via Mieke Zijl, mzijl@sportdrenthe.nl