Op Fietse nieuws

Home - Infrastructurele maatregelen

Infrastructurele maatregelen

Infrastructurele maatregelen

Lopende projecten

Herinrichting Esweg
Uitvoering voorjaar 2018

Rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan West
Start in voorjaar 2018 van de herinrichting waarbij fietsers voorrang krijgen.

Rotonde Hoofdstraat – Haulerwijkerstraat (Een)
Wordt in voorjaar 2018 heringericht waarbij fietsers voorrang krijgen.

Terheijl
Afgelopen zomer heeft er een  onderzoek door middel  van een enquête plaatsgevonden en nu wordt er gekeken hoe naar het ontwerp toegewerkt kan worden.

Leeksterweg (tussen Larixlaan en Heerestraat)
Wordt in het voorjaar van 2018 heringericht met bredere fietsstroken (2m) en de aansluiting met de Larixlaan wordt geoptimaliseerd. Er komt een inloopbijeenkomst.

Fietsroute Nieuweweg
De projectgrens is opgerekt en loopt nu vanaf de Maatlanden tot aan het Zuidenveld. Op dit hele traject gaat gekeken worden hoe de fietsroute opgewaardeerd kan worden. Startbijeenkomst met de wijkverenigingen heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat dit voorjaar het plan gereed is. Uitvoering op z’n vroegst in 2019.

Fietsenstallingen bij de HOV-haltes
Deze worden bij het Bevrijdingsplantsoen en Leeksterweg dit voorjaar vervangen.

Afgerond

  • Rotonde Eenerstraat – Nachtegaalstraat in Norg (fietsers in de voorrang gebracht)
  • Rotonde Maatlanden – Hofstedenlaan in Roden (fietsers in de voorrang gebracht)
  • Rotonde Maatlanden – Slotlaan in Roden (fietsers in de voorrang gebracht)
  • Fietspad Maatlanden inclusief oversteek richting Roderweg
  • Nieuwe fietsenstalling P&R Peize
  • Fietsoversteek Vijfde Verloting (fietsers in de voorrang gebracht)
  • Fietsoversteek Volmachten (fietsers in de voorrang gebracht)
  • Fietsoversteek Roderweg – Stinsenweg (fietsers in de voorrang gebracht)